Lịch thi đấu V-League 2016

Võ Nguyên Hoàng tỏa sáng, U21 Phố Hiến vẫn bị SLNA cầm hòa

Danh sách 15 đội bóng tham dự V-League 2016: Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nội T&T, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Long An, QNK Quảng Nam, Sanna Khánh Hòa BVN, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp.

Lịch thi đấu V-League 2016 (Lượt đi)

Lượt đi
CLB – CLB
Vòng
Ngày
Giờ
Vòng 1
T7 20/2
16h00
FLC Thanh Hóa
Hà Nội T&T
17h00
SHB Đà Nẵng
Đồng Tháp
17h00
Becamex Bình Dương
XSKT Cần Thơ
CN 21/2
16h00
Than Quảng Ninh
Sanna Khánh Hòa BVN
16h30
Long An
QNK Quảng Nam
17h00
Sông Lam Nghệ An
Hải Phòng
17h00
Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 2
T7 27/2
17h00
Sanna Khánh Hòa BVN
FLC Thanh Hóa
17h00
XSKT Cần Thơ
Sông Lam Nghệ An
CN 28/2
16h30
Đồng Tháp
Hà Nội
17h00
Hải Phòng
Long An
17h00
Hoàng Anh Gia Lai
SHB Đà Nẵng
Vòng 3
T7
5/3
17h00
SHB Đà Nẵng
Sanna Khánh Hòa BVN
17h00
Sông Lam Nghệ An
QNK Quảng Nam
17h00
Hải Phòng
XSKT Cần Thơ
CN
6/3
16h00
FLC Thanh Hóa
Đồng Tháp
16h30
Long An
Becamex Bình Dương
17h00
Hoàng Anh Gia Lai
Than Quảng Ninh
17h30
Hà Nội T&T
Hà Nội
Vòng 4
T5 10/3
17h00
Becamex Bình Dương
Sông Lam Nghệ An
T6 11/3
17h00
Sanna Khánh Hòa BVN
Hà Nội T&T
T7 12/3
16h00
Than Quảng Ninh
FLC Thanh Hóa
17h00
QNK Quảng Nam
Hải Phòng
CN 13/3
16h30
Đồng Tháp
Hoàng Anh Gia Lai
17h00
XSKT Cần Thơ
Long An
17h00
Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Vòng 5
CN 10/4
17h00
Sanna Khánh Hòa BVN
Long An
17h00
SHB Đà Nẵng
Than Quảng Ninh
17h00
Sông Lam Nghệ An
Hà Nội
17h00
QNK Quảng Nam
FLC Thanh Hóa
17h00
XSKT Cần Thơ
Đồng Tháp
17h00
Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai
18h30
Hà Nội T&T
Becamex Bình Dương
Lượt đi
CLB – CLB
Vòng
Ngày
Giờ
Vòng 6
T6 15/4
16h30
Long An
Hà Nội T&T
17h00
Becamex Bình Dương
Sanna Khánh Hòa BVN
T7 16/4
16h30
Đồng Tháp
Hải Phòng
18h00
Than Quảng Ninh
Sông Lam Nghệ An
CN 17/4
17h00
FLC Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
17h00
Hoàng Anh Gia Lai
XSKT Cần Thơ
17h00
Hà Nội
QNK Quảng Nam
Vòng 7
T7 23/4
17h00
XSKT Cần Thơ
FLC Thanh Hóa
17h00
QNK Quảng Nam
Sanna Khánh Hòa BVN
17h00
Hải Phòng
Than Quảng Ninh
CN 24/4
16h30
Đồng Tháp
Hà Nội T&T
17h00
Hoàng Anh Gia Lai
Sông Lam Nghệ An
17h00
Hà Nội
Long An
T2 25/4
17h00
SHB Đà Nẵng
Becamex Bình Dương
Vòng 8
T6 29/4
18h30
Hà Nội T&T
SHB Đà Nẵng
T7 30/4
17h00
Sanna Khánh Hòa BVN
Hà Nội
17h00
Hải Phòng
Becamex Bình Dương
18h00
Than Quảng Ninh
Đồng Tháp
CN
1/5
17h00
Sông Lam Nghệ An
Long An
17h00
XSKT Cần Thơ
QNK Quảng Nam
17h00
FLC Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 9
T7
7/5
16h30
Long An
Đồng Tháp
17h00
Sanna Khánh Hòa BVN
XSKT Cần Thơ
17h00
QNK Quảng Nam
SHB Đà Nẵng
18h00
Than Quảng Ninh
Hà Nội
CN
8/5
17h00
FLC Thanh Hóa
Sông Lam Nghệ An
17h00
Becamex Bình Dương
Hoàng Anh Gia Lai
18h30
Hà Nội T&T
Hải Phòng
Vòng 10
T6 13/5
16h30
Đồng Tháp
Becamex Bình Dương
17h00
QNK Quảng Nam
Than Quảng Ninh
17h00
XSKT Cần Thơ
Hà Nội T&T
T7 14/5
17h00
SHB Đà Nẵng
Sông Lam Nghệ An
17h00
Hải Phòng
Sanna Khánh Hòa BVN
CN 15/5
17h00
Hoàng Anh Gia Lai
Long An
17h00
Hà Nội
FLC Thanh Hóa
Bù Vòng 2
T4 18/5
17h00
QNK Quảng Nam
Becamex Bình Dương
18h30
Hà Nội T&T
Than Quảng Ninh
Lượt đi
CLB – CLB
Vòng
Ngày
Giờ
Vòng 11
T7 21/5
16h30
Long An
SHB Đà Nẵng
17h00
Sanna Khánh Hòa BVN
Hoàng Anh Gia Lai
17h00
Sông Lam Nghệ An
Đồng Tháp
CN 22/5
17h00
FLC Thanh Hóa
Hải Phòng
17h00
Becamex Bình Dương
Hà Nội
18h00
Than Quảng Ninh
XSKT Cần Thơ
18h30
Hà Nội T&T
QNK Quảng Nam
Vòng 12
CN 19/6
17h00
Sanna Khánh Hòa BVN
Sông Lam Nghệ An
17h00
QNK Quảng Nam
Đồng Tháp
17h00
XSKT Cần Thơ
SHB Đà Nẵng
17h00
FLC Thanh Hóa
Long An
17h00
Hải Phòng
Hà Nội
18h00
Than Quảng Ninh
Becamex Bình Dương
18h30
Hà Nội T&T
Hoàng Anh Gia Lai
Vòng 13
T7 25/6
16h30
Đồng Tháp
Sanna Khánh Hòa BVN
16h30
Long An
Than Quảng Ninh
17h00
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
17h00
Becamex Bình Dương
FLC Thanh Hóa
17h00
Sông Lam Nghệ An
Hà Nội T&T
17h00
Hoàng Anh Gia Lai
QNK Quảng Nam
17h00
Hà Nội
XSKT Cần Thơ